మాకు దొరికిన మాలతీ చందూర్…. ఒకే ఒక్కభార్గవి

            ‘ఒక భార్గవి’ పుస్తకం నా చేతిలోకి రాగానే చాలా త్రిల్లింగ్ గా అనిపించింది. గత 3 సంవత్సరాల నుండి Facebook లో భార్గవి రాసిన

Read more

ప్రేమమయి ఉషక్క

ఉషక్క గురించి వ్రాయమని అడిగితే ఈరోజే అక్క గురించి వ్రాయాలని కూర్చున్నాను. ఏం రాయాలి? ఎంత రాయాలి? ఎంత రాసినా సరిపోదు! ఎన్నెన్నో జ్ఞాపకాలు, ఎన్నెన్నో సంఘటనలు.

Read more

డా. గురవారెడ్డికి ఆత్మీయ లేఖ

ప్రియాతి ప్రియమైన గురవారెడ్డీ,   నీకు షష్టి పూర్తి అని తెలియగానే వచ్చిన అనేక గురుతులు, మదిలో కలిగే భావాలు చెప్పాలనిపిస్తోంది. 60 సంవత్సరాల నీ వ్యక్తిగత

Read more

సోమరిపోతుల సినిమాకు ఇంత మంచి పేరు ఎలా వచ్చింది?

‘సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు’ సినిమా చూసిన తరువాత నాకు కలిగిన భావాలు….     సోమరిపోతుల సినిమాకు ఇంత మంచి పేరు ఎలా వచ్చింది?  

Read more

ఉచితంగా ఇవ్వకండి – మమ్మల్ని బిచ్చగాళ్ళను చేయకండి

2014 ఎన్నికల ముందు ఓటర్లకు చేసిన విజ్ఞప్తి….     ఉచితంగా ఇవ్వకండి – మమ్మల్ని బిచ్చగాళ్ళను చేయకండి             రాబోయే అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో

Read more

శుభాకాంక్షలు

శుభాకాంక్షలు   “ఏం డాక్టర్ గారూ ఉదయం నడకకు ఆలస్యంగా వచ్చారివాళ” అడిగారు శాంతారావు మాష్టారు. ఉదయం లేవగానే ఒకావిడ ఫోన్ చేసి “మేడం గార్కి ఫోనిస్తారా,

Read more