అందరకూ అక్కే టాన్యక్క

అందరకూ అక్కే టాన్యక్క           సొంత కుటుంబ సభ్యురాలైన ఉషక్కతో పాటుగా తనకంటే చిన్నవారైన పరిచయస్తులందరికీ టాన్యక్క అక్కే! నాలాంటి శిష్యులు ఎంతమందో లెక్క నాకు తెలియదు

Read more

మంచి తల్లిదండ్రులంటే ఎవరు?

మంచి తల్లిదండ్రులంటే ఎవరు? పిచ్చిప్రశ్నలా ఉంది కదా! “తల్లిదండ్రులలో మంచివారు కానివారు కూడా ఉంటారా?” అని ఎదురు ప్రశ్నించాలనిపిస్తోండా? 30 ఏళ్ల క్రిందట ఒక రచయిత ఇలా

Read more

వ్యర్ధాలను సక్రమంగా పారవేద్దాం – పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకుందాం – అంటువ్యాదుల్ని తరిమేద్దాం

దాదాపు పది సంవత్సరాల క్రితమే వ్రాసిన కరపత్రము   వ్యర్ధాలను సక్రమంగా పారవేద్దాం – పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకుందాం – అంటువ్యాదుల్ని తరిమేద్దాం   గత రెండు

Read more