కౌన్సిలింగ్ అంటే....

పై బిల్డింగ్ లోనే మేము చల్లపల్లి లో 1988 లో హాస్పిటల్ మొదలుపెట్టాము. హాస్పిటల్ ముందు ఇప్పుడు సిమెంట్ రోడ్డు కనిపిస్తున్నా అప్పుడు పెద్ద పెద్ద గోతులతో ఘోరంగా ఉండేది. ...

READMORE

విజయవాడ - చల్లపల్లి, చల్లపల్లి – విజయవాడ

           బ్రిలీ నిన్న ఉదయం విజయవాడ నుండి చల్లపల్లి కి సైకిల్ మీద 58 కి.మీ వచ్చి మళ్ళీ నిన్న సాయంత్రం చల్లపల్లి నుండి విజయవాడ కు సైకిల్ పై వెళ్ళాడు. పురిటిగడ్డ వెళ్ళే దారిలో తనతో దిగిన ఫోటో.   10.02.2020. ...

READMORE

అంటువ్యాధులను తరిమికొడదాం

...

READMORE