...

1918 * వ రోజు...

  ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ఏ ప్లాస్టిక్ వస్తువులనూ వాడం!    స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం –1918...

READMORE
...

1917* వ రోజు...

 ఈ రోజు వేకువ 4.00 నుండి 6.25 నిముషాల నడుమ జరిగిన స్వచ్చంద సేవా విధులలో పాల్గొన్న వారు 27 మంది. ( + నలుగురు అతిధులు) శ్రమదాన ప్రాంతం నాగాయలంక రోడ్డు లోని పెట్రోలు బంకు నుండి బందరు మార్గం లోని షాబుల్ వీధి వరకు.  అంతే కాక ఈ సోమవారం సంత దృష్ట్యా బందరు దారి నుండి సంత మార్కెట్ దాకా వీరి కర్తవ్యం విస్తరించింది.   వీరి శ్రమదాన దారిలో మూడు రోడ్ల కూడలి...

READMORE
...

1916* వ రోజు...

          నిన్నటి గ్రామ బాధ్యతల తరువాయిగా ఈ నాటి వేకువ 4.00 నుండి 6.30 దాక జరిగిన కార్యకర్తల శ్రమదాన వివరాలు:             సాగర్ టాకీస్ సమీపంలో తమ స్వచ్చ శుభ్ర పనిముట్ల వాహనాలను నిలుపుకొని, ఆ సమీపంలోని నాలుగు రోడ్లను రెండు బృందాలుగా విడిపోయిన కార్యకర్తలు శుభ్రపరిచారు. ఈ నాటి వీరి సంఖ్య మొత్తం 37. ...

READMORE
...

1915 * వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ఏ ప్లాస్టిక్ వస్తువులనూ వాడం!    స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం –1915* వ నాటి కొన్ని బాధ్యతా నిర్వహణలు. ...

READMORE
...

1914 * వ రోజు...

 ఈ ఉషోదయాత్పూర్వం-4.05 కే మొదలైన 30 మంది. (కార్యకర్తలు 25, ఉద్యోగులు 5 మంది)  గ్రామ సమాజ బాధ్యతలు 6.16 నిముషాల దాక కొనసాగినవి. మూడు విధాల ఈ ఊరి మెరుగుదల కృషి మూడు చోట్ల విస్తరించింది....

READMORE
<< < 1 2 3 [4] 5 6 7 > >>