...

2040* వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడనే వాడం. 2040* నాటి శ్రమానంద లహరి.   ...

READMORE
...

2039*వ రోజు...

నేటి సుప్రభాత గ్రామ స్వచ్చ సుందర బాధ్యతలలో కూడ పెద్దగా మార్పులేదు. శ్రమదాన సుముహూర్తం కూడ అదే! వేకువ 4.00 నుండి 6.00 గంటల నడిమి రెండు గంటలే. శ్రమదాన వేదిక కూడ సాగర్ టాకీస్ ఉపమార్గమే. ప్రభుత్వ కస్తూర్భా శిధిల భవన సముదాయం ప్రక్క య...

READMORE
...

2038*వ రోజు...

 ఈ బుధవారం వేకువ 3.58 - 6.00 మధ్యస్త వేళ ఉక్కపోత, వేడిమి కాస్త ఉపశమించిన సందర్భంలో 27 మంది స్వచ్చ వీరుల శ్రమదాన విన్యాసాలు సాగర్ టాకీస్ ఉప మార్గంలో- అశోక్ నగర పరిసరాల నుండి...

READMORE
...

2037*వ రోజు...

 నేటి వేకువ 3.59 – 6.00 నడిమి వేళలో 1 వ వార్డులోని బాలికల ప్రభుత్వ వసతి గృహం దగ్గర నుండి ఉత్తర దిశగా కొనసాగిన శ్రమదానంతో ధన్యులైన కార్యకర్తలు 29 మంది. 55 కు పైగా పనిగంటల ప్రణాళికాబద్ధమైన...

READMORE
...

2036*వ రోజు...

ఈ వేకువ సైతం 3.57 – 6.00 నడుమ నిన్నటి చోటనే – అనగా బాలికల వసతి గృహం (1 వ వార్డు) దగ్గర ఆగి, సాగర్ టాకీస్ బైపాసు మార్గంలో ముందుకు సాగుతూ 29 మంది స్వచ్చ కార్యకర్తలు కాలుష్యం పైన పోరు సాగించారు. ముగ్గురు మాత్రం భారత లక్ష్మి రైసు మిల్లు బాట దిశగా ఉన్న డ్రైనును, రోడ్డు మీద తిష్ట వేసిన రకరకాల వ్యర్ధాలను ఊడుస్తూ, ఏరుతూ,...

READMORE
<< < ... 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... > >>