...

1913* వ రోజు...

 ఈ వేకువ 4.02 నుండి 6.18 నిముషాల దాక నిర్వహించిన గ్రామహిత స్వచ్చంద కృషిలో (27+4+2) 33 మంది పాత్ర ఉన్నది. వీళ్ళ సుదీర్ఘ శ్రమదానం వెనుక ఆదర్శవంతమైన తాత్త్వికత ఉన్నది! తమ ఊరి శ్రేయస్సుకై తమ పరిధిలో తాము చేయగల పూర్తి నిబద్ధత ఉన్నది! కార్యకర్తల నేటి శ్రమదానం నాలుగు రకాలుగా జరిగింది.   ...

READMORE
...

1912* వ రోజు...

 నేటి ఉషోదయానకి ముందే 4.00 నుండి 6.16 నిముషాల దాక త్రిముఖంగా సాగిన స్వచ్చంద శ్రమ విరాళంలో పాల్గొన్న స్వచ్చ కార్యకర్తలు 27 మంది. దీనికి సమాంతరంగా ఆరేడుగురు ట్రస్టు ఉద్యోగుల గ్రామహిత చర్యలు.   నేటి స్వచ్చ – సుందర కృషిలో ముఖ్యాంశం కస్తూర్బాయి స్మారక భవనాల...

READMORE
...

1911* వ రోజు...

 ఈ ఉదయం 4.02 కూ 6.15 కూ మధ్య సమయంలో నెలకొన్న బాధ్యతా నిర్వహణలో పాలుపంచుకొన్న స్వచ్చోద్యమ కారులు 26 మంది. ...

READMORE
...

1910* వ రోజు...

 నిన్నటి సమిష్టి నిర్ణయాన్ననుసరించి ఈ సోమవారం వేకువ 4.04 – 6.18 నిముషాల నడుమ చల్లపల్లి ప్రధాన కూడలి కేంద్రంగా ఉభయ దిశలా సాగిన 26 మంది ...

READMORE
...

1909* వ రోజు...

 42 మంది ఆసక్తిగా పాల్గొన్న ఈ ఆదివారం వేకువ 4.00 - 6.28 నిముషాల మధ్య సమయంలో శ్రమదాన వేదికలు గంగులవారిపాలెం మార్గం, ప్రభుత్వ రవాణా సంస్థ ప్రాంగణం....

READMORE
<< < 1 2 3 4 [5] 6 7 > >>