...

1934* వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ఏ ప్లాస్టిక్ వస్తువులనూ వాడం!    స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం –...

READMORE
...

1933* వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ఏ ప్లాస్టిక్ వస్తువులనూ వాడం!    స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం –...

READMORE
...

1932* వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ఏ ప్లాస్టిక్ వస్తువులనూ వాడం!    స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం –...

READMORE
...

1931* వ రోజు...

 నేటి బ్రహ్మ ముహూర్తపు సమయంలోనూ, పశ్చాత్ కాలంలోనూ-అనగా4.03 నుండి 6.15 సమయం దాకా జరిగిన మన గ్రామ స్వచ్చ, శుభ్ర-సుందర ప్రయత్నంలో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా పాల్గొన్న బాధ్యతాయుత పౌరులు 31 మంది. (చల్లపల్లిలో పుట్టని వారూ, ప్రక్క ఊళ్ల నుండి వచ్చి చాకిరీ చేసే వాళ్లతో కలిపి!) ...

READMORE
...

1930* వ రోజు...

 ఈ రోజు ఉదయం 4.09 - 6.25 నిముషాల వరకు పెదకళ్లేపల్లి మార్గంలోని వైన్స్ షాపు నుండి రోడ్డుకు ఇరువైపులా 100 మీటర్ల వరకు శుభ్రం చేశారు. ఈ శ్రమదానంలో పాల్గొన్న ఔత్సాహికులు 31 మంది.  &nbs...

READMORE
...

1929 * వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ఏ ప్లాస్టిక్ వస్తువులనూ వాడం!    స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం –...

READMORE
...

1928 * వ రోజు...

  ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ఏ ప్లాస్టిక్ వస్తువులనూ వాడం!    స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం...

READMORE
[1] 2 3 4 5 > >>