...

2060* వ రోజు...

   మనం చూస్తూనే ఉంటాం – మన సమాజంలో అనుకోకుండా కొన్ని, ఎన్నెన్నో పురిటి నొప్పుల – ముందస్తు ప్రణాళికలతో కొన్ని మంచివో – చెడ్డవో ఉద్యమాలు, లేదా అటువంటివి వస్తూ – పోతూ ఉంటాయి. చెడ్డవాటికి కాస్త ముందూ – వెనుకగా కాలమే మందు పూసి మాన్పిస్తుంది. అలా అవి మఖలో పుట్టి పుబ్బలో మాడ...

READMORE
...

2059* వ రోజు...

  ఈ వేకువ జామున కూడ - 3.55 – 6.00 నడుమ విసుగు – విరామం – అలసత్వం వంటివేవీ దరిజేరని 23 మంది చల్లపల్లి స్వచ్చోద్యమకారులు తరగని నిబద్ధతతో గ్రామ పారిశుధ్య మెరుగుదల కోసం, తద్ద్వారా సోదర గ్రామస్తుల స్వస్త జీవనం కోసం శ్రమించారు. ఆదర్శాలు వల్లించడం కాక – వేరొకరి వెనుక నడవడం కాక...

READMORE
...

2058* వ రోజు...

    ఈ రోజు వేకువ సమయాన కూడ అదే వేళకు - 4.02 - 6.05 (నాకు బొత్తిగా నమ్మకం ఉండదు గాని) బహుశా ఈ ముహూర్తం స్వచ్చ సైన్యానికి బాగా “అచ్చి వచ్చి” ఉంటుంది! ఎందుకంటే - వీళ్లు చాలా మార్లు పగలు...

READMORE
...

2057* వ రోజు...

  ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ఏ ప్లాస్టిక్ వస్తువులనూ మనం వాడవద్దు. 2057...

READMORE
...

2056* వ రోజు...

 ఈ ఆదివారం చీకటి సమయంలో వేకువ 4.01 కే పాత శివరామపురం దగ్గరి పెద్ద కోళ్ళ ఫారం దగ్గరికి చేరుకొన్న ఉభయ (చల్లపల్లి – శివరామపురాల) గ్రామాలకు చెందిన 32 మంది స్వచ్చంద సేవకులు రెండు గంటలకు పైగా – 6.10 నిమిషాల దాక తమ బాధ్యతాయుత ఆదర్శ శ్రమదానంలో కృతార్ధులయ్యారు. రెండు వారాలకు పైగా పట్టిన గ్రామ సమాజ కర్తవ్య నిర్వహణ సఫలీకృతమై ...

READMORE
...

2055*వ రోజు...

  కాలంతో పోటీపడుతూ, నేటి వేకువ కూడ 4.02 – 6.10 సమయాల నడుమ – ఉభయ శివరామపురాల మధ్యస్థంగా – కోళ్ళ సముదాయాల పరిశ్రమ దగ్గర – పెదకళ్లేపల్లి రహదారి,&n...

READMORE
...

2054*వ రోజు...

 ఈ వేకువ 4.00 కాకముందే హడావిడి చేసిన వర్షం 30 మంది స్వచ్చ కార్యకర్తల శ్రమదాన ప్రారంభాన్ని 5 నిముషాలు ఆపగలిగిందే తప్ప వారి సంకల్పంలోను, బాధ్యతా నిర్వహణంలోను ఏ మార్పు లేదు. సమయం-4.05 నుండి 6.05 దాక! స్తలం- కొత్త, పాత శివరామపురాల నడుమ గల పెదకదళీపుర రహదారి. స్వచ్చ కార...

READMORE
[1] 2 3 4 5 ... > >>