పాముకాటు మరణాలను ఆపటం ఎలా?

కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఇటువంటి మరణాలను దాదాపుగా జరగకుండా చూడవచ్చు.
1. పాము కరిచినట్లు అనుమానం రాగానే వీలైనంత త్వరగా దగ్గరలో ఉన్న MBBS డాక్టర్ ఉన్న ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్ళవలెను.
 
2. రోగిని నడిపించడం కాని, పరిగెత్తించటం కాని చెయ్యకూడదు. ఏదో ఒక వాహనం ఎక్కించుకుని డాక్టర్ వద్దకు తీసుకు వెళ్ళాలి.
 
3. దారిలో ఆహారం ఏమాత్రం ఇవ్వకూడదు.
 
4. రోగికి ఈవిధంగా ధైర్యం చెప్పాలి:-
      అ) ‘విషానికి విరుగుడు మందు (ASV) ఉన్నది, ప్రమాదం లేదు’ అని చెప్పాలి.
      ఆ) విషపు పాము కరిచినా గతంలో వైద్యం చేయించుకుని బాగున్నవాళ్ళ గురించి చెప్పాలి.
 
మరిన్ని వివరాలకు ఈ website లో ఉన్న “పాముకాటుకు నాతువైద్యమా? నేటి విద్యమా” పుస్తకం చూడగలరు.
 
 
-డా. దాసరి రామకృష్ణ ప్రసాదు

30-04-2018

One thought on “పాముకాటు మరణాలను ఆపటం ఎలా?

 • May 4, 2018 at 1:21 pm
  Permalink

  డాక్టర్లకు ,correct గా 1.30 PM కు phone ఇలా వస్తుంది..
  ” డాక్టర్ గారూ,మేము మీదగ్గరకు
  బయలుదేరుతున్నామండీ ,బాబు కు బాలేదు, ,కొంచెం అరగంట సేపు మాకోసం clinicలో ఉండండి please “.
  కానీ వాళ్లు 2.30 PM అయినా రారు.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>