సాక్షి – 01/09/2018...

నాటుకు కాటు.. మార్పుకు చోటు...

READMORE
  

ప్రజాశక్తి -31/08/2018...

 పాము కాటుకి ప్రాధమిక చికిత్సలు...

READMORE
  

పాములను చంపవద్దు...

 సాకారమైన చల్లపల్లి జనవిజ్ఞానవేదిక చిరకాల స్వప్నం – అవనిగడ్డ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి అభినందనలు...

READMORE
  

పాముకాటు మరణాలను ఆపటం ఎలా?...

 పాముకాటు మరణాలను ఆపటం ఎలా?...

READMORE
  

ఆగంటే కీలకం...

 ఆగంటే కీలకం వద్దు కాలహరణం...

READMORE
  

Facts & Myths on Snake bites...

Snakes are a part and parcel of this nature. The fictions of mythologists made them goddesses! These creatures can evoke feelings of surprise and fear in the minds of people...

READMORE