స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి – 03-05-3018

స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి @ 1269*
 
ఈనాటి స్వచ్ఛ కార్యక్రమంలో 32 మంది కార్యకర్తలు ఉదయం 4-14 గంటల నుండి 6-00 గంటల వరకు కోమలానగర్లో పిచ్చిమొక్కలు నరికి చెత్తను డంపింగ్ యార్డుకి తరలించారు.
 
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి – విజయ కాన్వెంట్ రోడ్డులో కూడా కొంతభాగంలో పిచ్చిమొక్కలు తొలగించి డంపింగ్ యార్డుకి తరలించారు.
 
విజయా కాన్వెంట్ ముందు పెట్టిన కమలంలో ఒకటి పక్కకు ఒరిగిపోయి ఉంది. కార్యకర్తలు అందరూ కలిసి దానిని సరిచేశారు.
 
“కోడూరు వెంకటేశ్వర రావు గారు” చెప్పిన ‘జై స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి’ ‘స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లిని సాధిద్దాం’ అనే నినాదాలతో ఈనాటి స్వచ్ఛ కార్యక్రమం ముగిసింది.
 
స్వచ్ఛ నారాయణరావు నగర్ కార్యక్రమాలు 228వ రోజుకు చేరుకున్నాయి.
 
రేపటి కార్యక్రమం కోమలానగరు, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి రోడ్డు శుభ్రం చెయ్యటం…
అందుకోసం ఉదయం 4-30 గంటలకు “విజయా కాన్వెంట్” వద్ద కలుసుకుందాం.
 
డా. దాసరి రామకృష్ణ ప్రసాదు
మేనేజింగ్ ట్రస్టీ, మనకోసం మనం ట్రస్ట్
స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి కార్యకర్త
గురువారం – 03-05-2018
 
 
 
 
 

One thought on “స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి – 03-05-3018

  • May 3, 2018 at 10:36 am
    Permalink

    జై స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>