స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి – 09-06-2018

ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వేటినీ వాడము.
 
స్వచ్ఛ సైనికుల 1306* రోజుల గ్రామసేవ
 
ఈనాటి స్వచ్ఛ కార్యక్రమంలో 37 మంది కార్యకర్తలు ఉదయం 4-12 గంటల నుండి 6-10 గంటల వరకు భవఘ్నినగర్ నుండి వంతెన వరకు గంగులవారి పాలెం రోడ్డులో ఇరువైపులా పిచ్చిమొక్కలను నరికి శుభ్రం చేసి చెత్తను డంపింగ్ యార్డుకి తరలించారు.
 
బండ్రేవుకోడు డ్రెయిన్ గట్టుపై రమణ గారు తెచ్చిన వేపగింజలను చల్లారు.
 
“BDR ప్రసాద్ గారు” చెప్పిన ‘జై స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి’ ‘స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లిని సాధిద్దాం’ అనే నినాదాలతో ఈనాటి స్వచ్ఛ కార్యక్రమం ముగిసింది.
 
స్వచ్ఛ నారాయణరావు నగర్ కార్యక్రమాలు మొదలై నేటికి 265 రోజులు.
 
రేపటి కార్యక్రమం కోసం ఉదయం 4-30 గంటలకు “డంపింగ్ యార్డులో” కలుసుకుందాం.
ఒకవేళ వర్షం వస్తే “బైపాస్ రోడ్డులో బాలికల హాస్టల్” వద్ద కలుసుకుందాం.
 
డా. దాసరి రామకృష్ణ ప్రసాదు
మేనేజింగ్ ట్రస్టీ, మనకోసం మనం ట్రస్ట్
స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి కార్యకర్త
శనివారం – 09-06-2018
 
లోకో భిన్నరుచి
 
కొందరికి స్వచ్ఛోద్యమం అతి గొప్పగా అనుభూతినిస్తే
అందకున్నది కొందరికి ఆ అంతరార్థం నేటి దాకా
కాలమతి నిరవధికమైతే గ్రామమేమొ విశాలమైనది
లోకమందున భిన్న రుచులు – విలోకనంలో మార్పుచేర్పులు!
 
-నల్లూరి రామారావు
స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి కార్యకర్త
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>