స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి – 23-05-2018

స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి @ 1289*
 
ఈనాటి స్వచ్ఛ కార్యక్రమంలో 40 మంది కార్యకర్తలు ఉదయం 4-13 గంటల నుండి 6-00 గంటల వరకు చిల్లలవాగు ఎడమగట్టుపై ఉన్న ముళ్ళకంపలు, పిచ్చిమొక్కలు తొలగించి శుభ్రం చేశారు.
 
చిల్లలవాగు ఎడమ గట్టుని శుభ్రం చేసి వర్షాలు పడిన తరువాత గట్టుపై నీడనిచ్చే మొక్కలు, పూలమొక్కలు పెట్టి అందంగా తయారుచెయ్యాలని కార్యకర్తల కోరిక.
 
బాల కార్యకర్తలు “ఆరవ్, ఆర్యలు” చెప్పిన ‘జై స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి’ ‘స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లిని సాధిద్దాం’ అనే నినాదాలతో ఈనాటి స్వచ్ఛ కార్యక్రమం ముగిసింది.
 
రేపటి కార్యక్రమం కోసం ఉదయం 4-30 గంటలకు “చిల్లలవాగు” వద్ద కలుసుకుందాం.
 
డా. దాసరి రామకృష్ణ ప్రసాదు
మేనేజింగ్ ట్రస్టీ, మనకోసం మనం ట్రస్ట్
స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి కార్యకర్త
బుధవారం – 23-05-2018
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>