స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి – 24-04-2018

స్వచ్ఛ సైనికుల నిర్విరామ కృషి @ 1260* రోజులు
 
ఈనాటి స్వచ్ఛ కార్యక్రమంలో 30 మంది కార్యకర్తలు ఉదయం 4-11 గంటల నుండి 6-00 గంటల వరకు నడకుదురు రోడ్డులో శ్రీనగర్ కాలనీ ప్రాంతంలో రోడ్డుపక్కల చెత్త, పిచ్చిమొక్కలు తొలగించి శుభ్రం చేసి చెత్తను డంపింగ్ యార్డుకి తరలించారు.
 
మరికొంతమంది కార్యకర్తలు మొక్కలకు పాదులు చేసి, ముళ్ళకంపను సరిచేశారు.
 
“పైడిపాముల రాజేంద్ర గారు” చెప్పిన ‘జై స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి’, ‘స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లిని సాధిద్దాం’ అనే నినాదాలతో ఈనాటి స్వచ్ఛ కార్యక్రమం ముగిసింది.
 
స్వచ్ఛ నారాయణరావు నగర్ కార్యక్రమాలు మొదలై నేటికి 219 రోజులు.
 
రేపటి కార్యక్రమం కోసం ఉదయం 4-30 గంటలకు “నడకుదురు రోడ్డులో శ్రీనగర్ సెంటర్” వద్ద కలుసుకుందాం.
 
డా. దాసరి రామకృష్ణ ప్రసాదు
మేనేజింగ్ ట్రస్టీ, మనకోసం మనం ట్రస్ట్
స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి కార్యకర్త
మంగళవారం – 24-04-2018
 
అచ్చమగు గాంధీజి శిష్యులు
 
సముత్తుంగం ఆశయమ్ములు – అవిచ్చిన్నం గ్రామసేవలు
నిరాటంకం త్యాగదీప్తులు – నిర్నిబంధం దినం హాజరు
అంతిమంగ ప్రపంచమంతట చల్లపల్లి స్వర్ణకాంతులు
స్వచ్ఛసుందర కార్యకర్తలె సహజముగ గాంధీజి శిష్యులు!
 
-నల్లూరి రామారావు
స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి కార్యకర్త
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>