స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి – 24-06-2018

స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి @ 1290*
 
ఈనాటి స్వచ్ఛ కార్యక్రమంలో 37 మంది కార్యకర్తలు ఉదయం 4-15 గంటల నుండి 6-00 గంటల వరకు చిల్లలవాగు ఎడమగట్టుపై ఉన్న ముళ్ళకంపలు, పిచ్చిమొక్కలు తొలగించి శుభ్రం చేశారు.
 
చిల్లలవాగు గట్టుపై ఉన్న పల్లాలను రాళ్ళముక్కలతో పూడ్చారు.
 
“యోగా మాష్టారు నారంశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు గారు” చెప్పిన ‘జై స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి’ ‘స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లిని సాధిద్దాం’ అనే నినాదాలతో ఈనాటి స్వచ్ఛ కార్యక్రమం ముగిసింది.
 
రేపటి కార్యక్రమం కోసం ఉదయం 4-30 గంటలకు “చిల్లలవాగు” వద్ద కలుసుకుందాం.
 
స్వచ్ఛ నారాయణరావు నగర్ కార్యక్రమాలు 249 వ రోజుకు చేరుకున్నాయి.
 
డా. దాసరి రామకృష్ణ ప్రసాదు
మేనేజింగ్ ట్రస్టీ, మనకోసం మనం ట్రస్ట్
స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి కార్యకర్త
గురువారం – 24-05-2018
 
ఎవ్వరెవ్వరు?
 
వృద్దులెవ్వరు? యువకులెవ్వరు? వ్యర్దులలెవ రుపకారులెవ్వరు?
త్యాగచరితను – స్వచ్ఛ మనసును దాచుకొన్న వినీతులెవ్వరు?
పరుల మేలుకు పరుగులెత్తుచు పరవశించే ధన్యులెవ్వరు?
స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లిని స్వాగతించు పునీతులెవ్వరు?
 
-నల్లూరి రామారావు
 స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి కార్యకర్త
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>