స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి – 30-05-2018

స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి @ 1296*
 
ఈనాటి స్వచ్ఛ కార్యక్రమంలో 45 మంది కార్యకర్తలు ఉదయం 4-07 గంటల నుండి 6-00 గంటల వరకు డంపింగ్ యార్డులాగా మారిన బందరు రోడ్డులోని టాక్సీ స్టాండ్ వెనుక ప్రాంతాన్ని శుభ్రం చేసి చెత్తను రెండు ట్రాక్టర్లతో డంపింగ్ యార్డుకి తరలించారు.
 
“దేసు మాధురి గారు” చెప్పిన ‘జై స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి’ ‘స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లిని సాధిద్దాం’ అనే నినాదాలతో ఈనాటి స్వచ్ఛ కార్యక్రమం ముగిసింది.
 
రేపటి కార్యక్రమం కోసం ఉదయం 4-30 గంటలకు “బందరు రోడ్డులోని టాక్సీ స్టాండ్” వద్ద కలుసుకుందాం.
 
స్వచ్ఛ నారాయణరావు నగర్ కార్యక్రమాలు 255 వ రోజుకు చేరుకున్నాయి.
 
డా. దాసరి రామకృష్ణ ప్రసాదు
మేనేజింగ్ ట్రస్టీ, మనకోసం మనం ట్రస్ట్
స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి కార్యకర్త
బుధవారం – 30-05-2018
 
వృద్దుల పరమానందం?
 
వీధి రచ్చబండ లేద? వృద్ధాశ్రమములు లేవా?
కొడుకులు – మనవళ్ళు వీళ్ళ కొరకు దిగులు చెందరా?
ఇంతటి దృఢ సంకల్పం వృద్ధాప్యం చిహ్నమా?
చీకటైన బురదలైన సేవాదీక్ష సడలదా?
వీళ్ళకు పరమానందం వీధి పారిశుద్ధ్యమా?
 
-నల్లూరి రామారావు
 స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి కార్యకర్త
 
 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>